Kadra

Kadra Pedagogiczna GP3 w Świnoujściu 2013/2014

1.     Renata Brudnik – dyrektor szkoły

2.     Anna  Cabańska – j. angielski,

3.     Klaudia Czerkowska  - Bachryj – pedagog

4.     Teresa Kobiś – j. niemiecki, muzyka

5.     Lidia Gawrońska – j. polski, wychowawca Ia

6.     Renata Majewska – W-F

7.     Anna Krupa – matematyka, wychowawca IIb

8.     Ewa Janicka – religia

9.     Dorota Brodowska – geografia

10.   Ryszard Moroch – historia, WOS, wychowawca Ib

11.    Magdalena Rosiak – świetlica, wychowawca IIa

12.    Beata Sadowska – matematyka, fizyka, wychowawca IIIa

13.    Dorota Sobczyk – Hruszowiec – biologia, chemia

14.    Edyta Ścisłowska-Farkas – j. polski, wychowawca IIIb

15.    Alina Tkaczonek – biblioteka

Szkoły Bez Przemocy
Biuletynu Informacji Publicznej
Ogólnopolska Kampania Ładnego Pisania
Kapitał Ludzki